Friss hírek

> Hírek

EU-s TOP projektek

> Gondozási Központ

Művelődési Ház felújítás

> Projekt információk

Magyar Falu Program

> MFP-AEE/2020
> MFP-ÖTU/2020
> MFP-BJA/2019
> MFP-KKE/2019

Pincehely

> Település története
> Önkormányzat
> Hivatal
> Hirdetmények
> Hasznos linkek
> Roma Nemzetiségi Önkormányzat
> működő üzletek
> Fotópályázat
> Csehfalvai kúria
> Településképi arculati kézikönyv
> Álláshirdetések

Ügyfélfogadás

> Pincehely

Letöltések

> Rendeletek
> Nyomtatványok

Fórum

Fotópályázat

Galéria

Sajtóközlemények

> Gondozási Központ
> Egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázat
> Csehfalvai kúria
> Országgyűlési választási
> ASP pályázat
> HVI vezetői határozat
> Adatvédelmi tájékoztató

Közbeszerzések

> Csehfalvai kúria
> Gondozási Központ

ÉKDU 1.

> Projekt információk
> Projekt célja
> Galéria
> Letöltések

Gépbeszerzés pályázat

> Projekt információk

Választás 2019

> Választási dokumentumok
> Meghívók

Kereskedelmi nyilvántartás

> Működő vállalkozások

Temető

> Temető térkép
> Szabályzat
> Tájékoztatók
> Elérhetőségek

TÁJÉKOZTATÁS

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE

Tisztelt Szolgáltató!

Tájékoztatom, hogy temetés végzésére a Pincehelyi Római Katolikus Temetőben az alábbi jogszabályi feltételek maradéktalan betartása mellett történhet:

 1. A temetkezési szolgáltató köteles a temetések időpontját, valamint a ravatalozó használatának igényét önkormányzatnak a temetés előtt legalább 2 munkanappal bejelenteni. /Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (IV.24.) önkormányzati rendelete – 3. § (3) bek./
 2. A halottvizsgálati bizonyítványt a temetés előtt kell az üzemeltető részére átadni! Az elhunyt elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni az elhamvaszthatóságot. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa gondoskodik. /1999. évi XLIII. törvény 24. § (1) bek./
 3. Ha a temető üzemeltetője az azonosság vagy az okmányok tekintetében hiányosságot észlel, az átvételt felfüggeszti és a halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt értesíti. /145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 25. § (2) bek. /
 4. Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági vagy büntetőeljárás indult, az elhunyt eltemetéséhez, elhamvasztásához az eljáró hatóság engedélye is szükséges. /1999. évi XLIII. törvény 24. § (2) bek./ Ha az elhunyt fogvatartott volt, az engedélyt az eljáró hatóság az ügyészség hozzájárulása alapján adja meg. /1999. évi XLIII. törvény 24. § (5) bek./
 5. Korai vagy középidős magzati halálozás esetén az elhalt magzat halottvizsgálati bizonyítvány nélkül, a szülő írásbeli nyilatkozata alapján temethető vagy hamvasztható el. A nyilatkozat alapján a maradványokat ki kell adni, a szülő azok eltemettetésére köteles. /1999. évi XLIII. törvény 24. § (4) bek./
 6. A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről – halott hűtő berendezésben – a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell. /145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 5. § (3) bek./ A Ravatalozó nyitását és zárását Pincehely Nagyközség Önkormányzata által megbízott személy végzi, elérhetősége a Ravatalozó épületén, a temető hirdetőtábláján, valamint az www.pincehely.hu oldalon megtalálható.
 7. A ravatalozót az a temetkezési szolgáltató használhatja, aki az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a díjat megfizette, s igénybevételért felelősséget vállal. A temetkezési szolgáltató köteles a ravatalozó eszközeit és az épületet a jó gazda gondosságával használni. A ravatalozót a temetés után az átvett állapotnak megfelelően kell átadni az üzemeltetőnek. /Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (IV.24.) önkormányzati rendelete – 4. § (5)-(6) bek./ A díjak befizetéséhez szükséges készpénzátutalási megbízás a Pincehelyi Polgármesteri Hivatalban kérhető. A befizetést igazoló szelvény a Temetést megelőző munkanap 16 óráig a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában személyesen bemutatható, vagy szkennelt formában beküldhető az anyakonyv7084@gmail.com e-mail címre.
 8. A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat. /Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (IV.24.) önkormányzati rendelete – 3. § (4) bek./
 9. A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi, hosszúsági méretét és az egymástól való távolságát a szabályzatban kell előírni. /145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 10. § (5) bek./ Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (IV.24.) önkormányzati rendelete 7.§-a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
 • Az egyes parcellákat legalább 2,5 m széles, gépjármű közlekedésre alkalmas úttal kell elválasztani egymástól.
 • Az egy parcellán belüli sorokat legalább 1 méter széles gyalogúttal kell elválasztani egymástól.
 • Azonos parcellán és soron belül a temetési helyeket legalább 0,7 m elválasztó sáv kihagyásával kell kialakítani.
 • A sírhelyek mérete:

a) egy koporsós                                     2,2 m x 1,0 m

b) két koporsós                                     2,2 m x 2,0 m

c) kétszemélyes Kripta ( sírbolt )          2,0 m x 3,0 m

d) többszemélyes Kripta ( sírbolt )       3,0 m x 3,0 m

 1. Temetés esetén a temetkezési szolgáltató sírhelyet 48 órával előtte áshatja ki, melyet minden esetben le kell fedni a balesetek elkerülése érdekében. A szolgáltatás állátása során a temetkezési szoláltató köteles úgy eljárni, hogy ne okozzon kárt a temető infrastrukturális feltételeiben. /Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (IV.24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bek./
 2. Amennyiben vállalkozó bejelentési vagy díjfizetési kötelezettségét elmulasztja, a temető-fenntartási hozzájárulási díj ötszörösét kell megfizetnie.

1. melléklet a 15/2018.(X.31.) önkormányzati rendelethez

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulási díja:

5000,- Ft+ÁFA/nap

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:

10.000,- Ft+ÁFA/temetés

A jelen tájékoztatóban nem szereplő kérdésekben az alábbi jogszabályok alapján kell eljárni:

 1. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,
 2. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
 3. A temetőkről és a temetkezésről szóló Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (IV.24.) önkormányzati rendelete
 4.  a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet

Pincehely, 2021. január 25.                                                                                                                                                  

   Piringer József

   polgármester